Sponsorer
  

 OFFICE-JPG_SKB

 

BigBang2_glow_small

 

 

 Logo_156x35

 

 bild xl bygg

 

bolunden

 

 

 Logga jannes släpvagnar 2

 

 index

 Thumbnail.axd


okg
annonsbladet logo
screengruppen-nya-logg 2
kontorscity
 

Klubbens historia

Golfbolaget Figeholm Golf AB bildades redan 1989 i december med Bert Molin i spetsen, med en enda uppgift att bygga en golfbana i Figeholm.

Förhandlingar med kommun, länsstyrelse och omkringliggande markägare inleddes. Länsstyrelsen beslutade ganska omgående att 100 meter från havet var en rimlig gräns. Efter samråd med intressenter och länsantikvarieämbetet gjordes en layout för golfbanan som godkändes av länsstyrelsen, kommunen och länsantikvariet. Men nu blev det stopp!!!

En granne överklagade länsstyrelsens beslut ända upp till regeringen. Men 1996 på hösten fick golfbolaget tillstånd att börja bygga de första 9 hålen.

Sommaren 1997 på börjades byggnation av drivingrange och 9 hål (par 27), äntligen kunde gräset få gro.

Vid årsskiftet 1997/1998 blev vi medlemmar i Svenska Golfförbundet, Den ideella föreningen Figeholm Golf & Country Club som hyr golfbanan av bolaget bildades.

Hösten 2000 på börjades nybyggnad av två nya par 4 hål och ett nytt par 3, även en puttinggreen färdigställdes. Några "gamla" hål slogs samman och några försvann. Detta gjordes för att få längre total spellängd inför slopning av banan.

Sommaren 2001 lördagen den 30 Juni hölls den högtidliga invigningen av banan. Med invigningstävling och galamiddag för inbjudna gäster.

Hösten 2001 på börjades förlängning av hål 2. En ny green och en viss förlängning av fairway kommer att göra hålet ca 40 meter längre. Nya hål 2 öppnades till sommaren 2002.

Hösten 2002 på börjades ombyggnaden av greenen och tee på hål 3, tee är tillbaka flyttad så hålet blir längre (ca 20-30m).

Våren 2003 ombyggnad av hål 5 ny bunker till vänster fram för greenen, hålet har gjorts längre genom att anlägga en ny tee. Hål 5 är nu 101m.

Hösten 2006 på påbörjades en större ombyggnad över hela banan. Hål2 har gjorts trevligare med nya vattenhinderskanter, ospelbara områden borttagna och kullen till vänster om greenen nerfasad och ny väg till 3:ans utslag. 3:ans utslag har justerats och har nu en säkrare och trevligare spelvinkel. På hål 6 togs det större stenröset som skar in i spelytan bort, hålet är nu betydligt trevligare och spelvänligare. Hål 7, en ny tee byggts, vattenhindret på höger sidan har grävts ut och skapat en tydligare vattenspegel, stenröset som skar in på vänstersidan är borttaget. Hål 8, nya tees har delat av hålet från 5:an och skapat en bättre spelvinkel. Hål 9, den stora stenen innan greenen är borttagen och är nu en fin spelyta.

Under hösten 2007 har kullen till höger på hål 8 tagits bort och genom det skapas mer spelyta med större green, ny väg till 9:an och ett betydligt vackrare hål. Rangen har även gjorts mer "driver-vänlig".

2013 har banan genomgått en standardhöjning då nya konstgräsutslag har iordningställts på samtliga hål  .Samtidigt med nya utslagsplatser har man även passat på att förlänga Hål 3 och 5 .